Profil spoločnosti

Spoločnosť LB výťahy, s.r.o. bola založená v roku 2007 s cieľom poskytovať zákazníkom kvalitné produkty v oblasti vyhradených technických zariadení zdvíhacích - výťahov, a profesionálne služby - odborné prehliadky, odborné skúšky a opravy zdvíhacích zariadení - výťahov.

V roku 2008 spoločnosť rozšírila svoju ponuku o pohyblivé schody a chodníky, zdvíhacie rampy, plošiny a čelá a ich odborné prehliadky, skúšky a opravy.

Od roku 2011 spoločnosť LB výťahy, s.r.o. zaviedla a používa systém manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2009.

Čítať viac...

LB-vytahy-Coneco-2016

Naši partneri